Z e m ě   n a   o b z o r u . . . 

Úvod

Cosi hluboko uvnitř nás se láme, rezavé brány předsudků, nefunkčních vzorců a šedivé průměrnosti se bortí a do uvolněného prostoru se dere Život. Jako obrovská tsunami nemilosrdně ničí všechno nefunkční, pomýlené, bolavé a ublížené v nás. Rozdrtí všechen nahromaděný strach, rozdupe mrtvé vztahy, zvuk jeho pozounů je ohlušující. Do prostoru se řítí nespoutaná vlna touhy, svobody, divoké lásky a vášně. To, co jsme sami sobě nikdy nedovolili, se náhle děje. Závrať z divoké očisty nám brání plakat nad vším, co jsme ztratili.

Když život vymete všechny temné kouty, zamčené komnaty a ujme se vlády, zčistajasna se vše ztiší. V hlubokém mlčení, jako blesk z noční tmy náhle přichází to nejsilnější. Něco, co v nás bylo odjakživa. Něco, co trpělivě čekalo, až se zbavíme pout. Něco, co vyhlíželo, až přijde ta správná chvíle. Něco, o čem jsme sami nikdy netušili, že vlastníme. Že to jako kořeny stromu drží celou naši existenci pohromadě. Desítky, možná stovky let to čekalo na svou příležitost. A ta teď přišla...

ŽIVOT si nás bere, strhává nás do svého mocného proudu a naše další existenci je nejistá. Leč není nic většího, lákavějšího, barevnějšího, voňavějšího, svůdnějšího, mocnějšího. Je to Život sám, je to - Pravda. Prostá, syrová a - neodolatelná... Velký Neznámý z hlubin vesmíru nás volá a nikdo nevíme, co čeká za další křižovatkou. Možná něco děsivého a možná - krásného...

VSTUPTE I VY DO TOHOTO PROUDU...

 

 

S RADOSTÍ OZNAMUJI, ŽE AKCE SE KONÁ 23.-26.7.2020 – OSLAVA ŽIVOTA SPOJENÁ S RITUÁLEM DVOJITÉ POTNÍ CHÝŠE A LÉČENÍM VLASTNÍHO NITRA

Na tři dny za sebou zavřeme dveře a vystoupíme ze všednodenní reality, když s pomocí rozmanitých technik zvýšíme svou vnitřní sílu a oslavíme Život. Znovu se narodíme v potní chýši a intenzivně si sáhneme do vlastního nitra, bolest přetavíme v sílu, odhodlání a radost, a vše završíme oslavou vlastní existence ve velkolepém rituálu, ve druhé potní chýši. V programu kruhové tance, harmonizační zpívání a obřad Cesty světelného hada. Budeme intenzivně slavit. To, že jsme se na tuto překrásnou planetu narodili, že máme dar života, a že vzdor všem tragédiím, překážkám a selháním máme Sílu, díky které na sobě můžeme se záměrem pracovat, a díky které se můžeme odvážit zdolat i tu nejvyšší horu. Podrobné informace níže.

 

18.-21.6.2020 – HARMONIE PROTIKLADŮ – VÍKEND MUŽSKO-ŽENSKÝCH VZTAHŮ

Malá skupina mužů a žen. A spousta času, vzájemné pozornosti a ochoty si pomáhat, sdílení, pochopení a inspirace. Všichni mužsko-ženské vztahy řešíme a - nikdo je neumíme. Intenzivně zapracujeme na naší schopnosti úspěšně se v těchto vztazích pohybovat. Něco ze šamanismu, trocha psychologie, lehký dotek tantry, ale hlavně spousta opravdových prožitků "naživo". V bezpečném prostředí a bez rizika se ženy budou moci přiblížit k mužům a muži k ženám tak, jak nám to běžný život často nedovoluje. Podrobné informace níže.

 

25.-28.9.2020 – OSLAVA ŽIVOTA SPOJENÁ S FIREWALKINGEM, RITUÁLEM POTNÍ CHÝŠE A LÉČENÍM RODOVÉ LINIE

S pomocí rozmanitých technik zvýšíme svou vnitřní sílu a oslavíme Život. Znovu se narodíme v potní chýši, intenzivně si sáhneme do vlastního nitra, přejdeme přes žhavé uhlí a pročistíme nefunkční rodinné vztahy a rodové zátěže. V programu kruhové tance, harmonizační zpívání a obřad Cesty světelného hada. Budeme intenzivně slavit. To, že jsme se narodili, a že máme dar života. Ať už byla naše minulost jakákoliv, teď můžeme začít malovat nový obraz - plný svěžích a zářivých barev, voňavý, krásný, harmonický. Obraz našeho nového života...

Oslava Života spojená s rituálem dvojité potní chýše a léčením vlastního nitra

Datum: S radostí oznamuji, že akce se koná 23.-26.července 2020

Tento víkend mohou všichni účastníci zažít fantastickou zkušenost dvou potních chýší během tří dnů. Sáhneme si hluboko do vlastního nitra, odložíme všechno nepotřebné, všechno co nám už neslouží, brzdí nás a zatěžuje, všechno co brání našemu růstu. Zatřeseme svojí duší, umyjeme ji a vyzdobíme čerstvými voňavými květinami. Obě potní chýše pojmeme jako přechodový rituál, křižovatku, vstup do nové etapy života. To může být někdy bolestivé, ale my to pojmeme jako oslavu. Oslavu toho, že jsme se sem narodili, že žijeme a můžeme náš další život tvořit tak, jak se nám zlíbí.

Program víkendu je sestaven tak, abychom dovolili sami sobě co nejvíce se uvolnit, pustit z hlavy vše, co nás trápí, a otevřít své srdce. S pomocí různých technik a rituálů zapracujeme na tom, abychom co nejvíc uvolnili bloky uvnitř nás. Cílem je očistit se, uvědomit si vlastní sílu, a prožít radost a lehkost bytí. To, na co nestačíme sami, nám pomůže zvládnout síla skupiny. Jak moc léčivý a uvolňující pro nás tento víkend bude, záleží už pak jen na nás samotných. Nebudete potřebovat žádné zvláštní vybavení. Vše důležité nosíme stále při sobě už od narození. Program se uskuteční ve Skřidlech nedaleko Českého Krumlova. Cena 2.700,-Kč.

 

Dále k programu:

Budou dvě potní chýše – překrásný rituál, při kterém se očistíme a oživíme to nejkrásnější, co v nás je. První chýše smyje prach všedních dní z našeho fyzického, mentálního a emocionálního těla a otevře nás. Připraví nás na další obřad, jako se chystá nevěsta na svatební den – odloží vše negativní, umyje se, upraví, obleče do krásných svatebních šatů. Zůstává zatím jen krásně oděnou rozechvělou bytostí. Takto připraveni vstoupíme dva dny na to do potní chýše podruhé a necháme Dech života, aby nás tentokrát zasáhnul hluboko uvnitř naší duše. Necháme zemřít vše, co nám škodí, co nás zatěžuje, co nám brání v radosti a ve štěstí a znovuzrodíme se jako nové bytosti. Až opustíme chýši podruhé, nic už nebude takové, jaké to bylo předtím… Potní chýše je nádherná a někdy i hodně náročná, ale téměř vždy nezapomenutelná. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete nebo nechcete do potní chýše, můžete se stát požehnanými pomocníky, kteří pomohou nosit do chýše kameny. Za odměnu uvidíte, jak po skončení rituálu z chýše vycházejí znovuzrození lidé. I to je nádherný zážitek…

Budeme hodně tančit – společné kruhové tance. Kdo je zažil, ví, jak neobyčejně silné jsou. Zasáhnou vás hluboko, dotknou se vašeho srdce a – obvykle je to velmi, velmi silné. I drsní muži při nich občas pláčou. Nemusíte umět tančit, tance jsou prosté a jednoduché a naučíte se je snadno. Dokonce nemusíte mít ani tanec rádi – toto není běžný způsob tance. Nemusíte umět zpívat, kdo chce, vystačí s „hm-hm-hm“, celkovému prožitku to na síle neubere. Kdo si tyto tance zamilovat (a to je skoro každý, kdo se s nimi setkal), přijde si o tomto víkendu na své...

Budeme společně zpívat – společný zpěv ve skupině bývá velmi silný a výsledná energie, když se to vydaří, je fantastická. Kdo zpívá rád, přijde si na své. Kdo má pocit, že zpívat neumí, může se nechat unášet skupinou – díky tomu může u společného zpěvu zažít to, co u běžného zpívání nezažil…

Budeme hodně slavit – bez alkoholu a jiných stimulantů. Pro to, aby zábava byla skvělá, nejsou potřeba. Každý máme od narození vše potřebné k tomu, abychom sami pro sebe i pro ostatní dokázali vyvolat gejzíry nádherných emocí. K tomu je potřeba provést několik praktických věcí – a přesně ty provedeme…

Nebude se nám chtít domů – obvykle to tak bývá. To můžete posoudit sami…

Oslava Života spojená s Firewalkingem, potní chýší a léčením rodové linie

Datum: 24.-28. září 2020

PROGRAM SE OPROTI PŮVODNÍMU ZÁMĚRU PRODLUŽUJE O JEDEN DEN, ZAČNE VE ČTVRTEK VEČER A SKONČÍ VE STÁTNÍ SVÁTEK V PONDĚLÍ. NA ŽÁDOST ÚČASTNÍKŮ PŘEDCHOZÍ AKCE BUDE TEDY OSLAVA DELŠÍ A VELMI INTENZIVNÍ...

Tento prodloužený víkend mohou všichni účastníci projít Firewalkingem, který bude koncipován jako oslava. Oslava toho, že jsme se na tuto překrásnou planetu narodili, že máme dar života, že vzdor všem těžkostem, překážkám a menším či větším osobním tragédiím máme Sílu, na které můžeme se záměrem pracovat, a díky které se můžeme odvážit zdolat i tu nejvyšší horu. Program víkendu je připraven tak, abychom dovolili sami sobě co nejvíce se uvolnit, pustit z hlavy vše, co nás běžně trápí, a otevřít svá srdce. S pomocí různých technik a menších i větších rituálů zapracujeme na tom, aby se co nejvíce uvolnili bloky v nás samotných i bloky v naší rodové linii. Cílem je očistit se, uvědomit si vlastní sílu, a dovolit sami sobě prožít radost a lehkost bytí. To, na co nestačíme sami, nám pomůže zvládnout síla skupiny, kterou utvoříme. Jak moc léčivý a uvolňující pro nás tento víkend bude, záleží pak už jen na nás samotných… Nebudete potřebovat žádné zvláštní pomůcky, ani vybavení. Vše důležité nosíme při sobě už od narození. Program se uskuteční ve Skřidlech nedaleko Českého Krumlova. Cena 3.200,-Kč.

Dále k programu:

Bude potní chýše – překrásný rituál, při kterém se očistíte a oživíte to nejkrásnější, co ve Vás je. Potní chýše je nádherná a někdy i hodně náročná, ale téměř vždy nezapomenutelná. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete nebo nechcete do potní chýše, můžete se stát požehnanými pomocníky, kteří pomohou nosit do chýše kameny. Za odměnu uvidíte, jak po skončení rituálu z chýše vycházejí znovuzrození lidé. I to je nádherný zážitek…

Budeme hodně tančit – společné kruhové tance. Kdo je zažil, ví, jak neobyčejně silné jsou. Zasáhnou vás hluboko, dotknou se vašeho srdce a – obvykle je to velmi, velmi silné. I drsní muži při nich občas pláčou, byl jsem toho svědkem několikrát. Nemusíte umět tančit, tance jsou prosté a jednoduché a naučíte se je snadno. Dokonce nemusíte mít ani tanec rádi – toto není běžný způsob tance. Nemusíte umět zpívat, kdo chce, vystačí s „hm-hm-hm“, celkovému prožitku to na síle neubere. Kdo si tyto tance zamilovat (a to je skoro každý, kdo se s nimi setkal), přijde si o tomto víkendu na své. Bude jich opravdu hodně…

Budeme společně zpívat – nikoliv písně, ale jen prosté tóny. Ani zde si hlavu se zpěvem nelámejte. Beztak se hlas jednotlivce ve společném zpěvu ztratí. Společný zpěv ve skupině bývá velmi silný a výsledná energie, když se to vydaří, je fantasticky silná. Kdo zpívá rád, přijde si na své. Kdo má pocit, že zpívat neumí, může se nechat unášet skupinou – díky tomu může u společného zpěvu zažít to, co u běžného zpívání nezažil…

Budeme hodně slavit – bez alkoholu a jiných stimulantů. Pro to, aby zábava byla skvělá, nejsou potřeba. Každý máme od narození vše potřebné k tomu, abychom sami pro sebe i pro ostatní dokázali vyvolat gejzíry nádherných emocí. K tomu je potřeba provést několik praktických věcí – a přesně ty provedeme…

Bude firewalking – úžasný přechodový rituál. Kdo jste ho prožili, vězte, že tentokrát bude trochu jiný. Kdo jste ho nezažil, a máte přílišný respekt, nebo se přímo bojíte – svezte se s energií skupiny, díky které přejdete přes uhlíky i vy. A když se přeci jen nakonec rozhodnete nepřejít, prožijete kouzelné chvíle při pohledu na to, jak přecházejí ostatní…

Nebude se nám chtít domů – obvykle to tak bývá. To můžete posoudit sami…

HARMONIE PROTIKLADŮ - víkend mužsko-ženských vztahů

Datum: 18. - 21. ČERVNA 2020 - DÍKY VŠEM, BYLO TO SKVĚLÉ...

Celý prodloužený víkend budemě věnovat prožívání mužsko-ženských vztahů. Málo teorie a hodně praxe. V malé skupině mužů a žen se pokusíme pomocí rozmanitých prožitků zdokonalit svou schpnost pohybovat se v mužsko-ženských vztazích. Chápat lépe sebe sama ve vztahu k příslušníkům opačného pohlaví, chápat lépe mužskou a ženskou mentalitu. Projdeme spolu řadou praktických technik na všech úrovních. Bude to trochu šamanismu, trochu psychologie, lehký dotek tantry, ale hlavně hodně opravdových prožitků "naživo". Místo konání bude upřesněno později. Cena 3.000 Kč.

 

 

Dále k programu:

Každý máme uvnitř sebe sama nějaké předsudky, obavy a strách, které nám brání jednat s "těmi druhými" (ženy s muži a muži se ženami) otevřeně, bez promyšlené strategie a taktiky - a tedy svobodně a lehce. Často se bojíme být sami sebou, skrýváme své slabiny a zranění. Předstírame že jsme tím, kým bychom ve svých představách chtěli být. Tyto "hry" nám berou sílu a způsobují, že vztahy nefungují a časem se hroutí. Pokusíme se všeho "hraní rolí" se zbavit a být prostě sami sebou. Podpora skupiny nám to velmi usnadní.

Muži poznají - že ženy mohou být mnohem hlubší a tajemnější bytosti, než se mužům obvykle zdá. Uvidí ty stránky ženství, které dosud vnímali nedostatečně, nebo je neviděli vůbec. Pochopí, že žena je nádherná bytost, která umí být kouzelná sty rozmanitými způsoby. Všimnou si, jaké vlastnosti a chování jim na ženách imponují a které jim vadí, a dostanou možnost zamyslet se nad tím, proč tomu tak je. V bezpečném prostředí se budou moci odvážit přiblížit se k ženám tak, jak se v běžném životě většinou neodváží. A prožijí situace, kterých se vnitřně možná trochu obávají, ale které je mohou výrazně posunout dál.

Ženy budou mít příležitost - poznat muže jako citlivé, empatické bytosti, které mohou ženy chránit a poskytnout jim bezpečí. Budou se moci vzdát často nechtěného hraní mužské role a soustředit se výhradně na své ženství. Budou moci zažít muže z jejich nejlepší stránky a samy si budou moci odpovědět na otázku, jak moc či málo se musí v jejich každodenním životě změnit, aby se tento stav stal stavem běžným. Dovolí si ukázat mužům svou citlivost a zranitelnost bez toho, aby riskovaly zranění nebo zneužití. Přiblíží se mužům a uvidí jejich nitro hodně zblízka. Samy pak budou moci posoudit, nakolik byly jejich dosavadní představy a vnímání mužů zkreslené či nedostatečné. Bez rizika se budou moci k mužům přiblížit tak, jak nám to všední život většinou neumožňuje, a to často ani v partnerství.

Společně se pokusíme - zbořit nefunkční předsudky a stereotypy a necháme vykvést sílu vnitřní moudrosti, která nám následně pomůže fungovat v našich současných či budoucích partnerských vztazích svobodněji a radostněji.

Budeme naslouchat, přemýšlet, vciťovat se, zpívat, tančit - budeme prostě spolu. Muži se ženami a ženy s muži. A bude to víkend velmi intenzivní...

Ačkoliv poznáte nové zajímavé lidi, případně poznáte své přátele a známé hlouběji, není to seznamka. Žádná z technik, kterými budeme procházet, se nezaměřuje na sexualitu. Sexualita je krásná a intimní část mužsko-ženských vztahů, ale o tomto víkendu ji necháme stranou a podíváme se na ni někdy jindy.

Pokusíme se projít hlubokými zážitky na poli mužsko-ženských vztahů, protože jednou prožít je víc než stokrát o tom přemýšlet.

Ozvěny minulosti

Autentické ohlasy účastníků

(jména účastníků jsou záměrně změněna z důvodu ochrany soukromí)

Bára

Mám se výborně. Od Oslavy života si přijdu jak vokurka v láku, stále dobře naložená.

Jsem silnější a odvážnější. Když na mě někdo houkne, houknu na něj zpátky. Ale s citem a dobře znějícím tónu Aaa.

A velký díky za autenticitu. I když byl vzorně připravený kvalitní program, bylo vidět a cítit, že člověk je tu přednější. Každý jeden. A to je srdce...

Jana

…A celý víkend? Neskutečná jízda, plutí na úžasné vlně radosti a spokojenosti…

Co bylo psáno a slíbeno na webu, bylo několikanásobně splněno. Radostně jsme slavili, uvolnili se a pohnuly svými bloky. "Radost a lehkost bytí..."

Vzpomínky na minulý víkend mi vracejí úsměv na rty a hřejí na Duši. Je úžasné, co jsme tam společně vytvořili...

Martina

Někdy začátkem léta jsem se dostala do stavu naprostého zoufalství z toho, jak žiju svůj život. Takovým sebezničujícím způsobem jsem se zacyklila ve svém prožívání partnerství, že jsem cítila, že potřebuju restart. A tak mi do života skrz internetový vyhledávač přišel Víkendový pobyt spojený s oslavou života s léčením rodových linií a přechodem přes žhavé uhlíky.

Během toho víkendu babička co byla na umření, znovu dostala chuť žít. A já pochopila, o čem je proud života. Je to nepopsatelný. Myslím, že bezprostředně den po návratu jsem byla ve fázi malýho dítěte, který je nadšený ze všeho, co vidí, a ze zázraku života vůbec. Plynula jsem si na vlně lásky a naprostýho přijetí. Bylo to opojný…

Druhy den se stalo něco, co se zákonitě stát muselo... Přišla realita, která mě položila na lopatky. A přišla proto, abych pochopila, že právě realita je to, z čeho musím čerpat svoji sílu.

A teď? Je mi krásně... Mnohé se uvnitř mě změnilo, a mění se i venku…

To co jsem prožila o víkendu, byl stav jednoty, přijetí a napojení na všechny lidi tam i jinde, a na matičku Zemi se všemi jejími poklady. Vlastně zjišťuju, že k popisu ani žádný slova nebyly stvořeny. Je to čistá esence bytí…

Děkuju, že jsem toho mohla být součástí.

Andrea

Děkuji, že jsi mě připravil na velkou osobní zkoušku.

Děkuji, že jsi mi pomohl přijmout větší víru. Víru, že překonám překážky, které se jeví býti nepřekonatelné.

Děkuji za pomoc s propouštěním nezdravých slupek, nánosů, strachů.

Děkuji za to, že jsem mohla skrze překrásné rituály uvidět v očích všech přítomných celý vesmír a za to, že jsme jedno, že se známe.

Jenda

...sešla se skvělá skupina lidí, která se perfektně podporovala a doplňovala. Díky ní a našemu průvodci J. se mi otevřelo srdce a našel jsem spoustu odpovědí, ale i otázek, jak naložit se svým životem... I když nejsem žádný tanečník, natož zpěvák, víkend jsem si užíval a zapojoval se do všeho. Srdečné díky...

Zuzanka

...víkend jsem vnímala hodně jako očistu od starých principů, programů a myšlenek, které mi nedovolují posunout se dál. Teď jsem se posunula, opravdu to tak vnímám a jsem za to neskutečně vděčná. Jsem víc naladěná na sebe a udělám maximum, aby nastolené změny v mém životě zůstaly... Ten víkend byl urychlovač v řešení nějakého problému nebo urychlovač na té naší cestě životem. Možná bychom na to samé přišli (třeba s pomocí psychiatra, psychologa, rodiny), ale zcela jistě by to trvalo mnohem dýl. Možná pár let. Možná pár desetiletí...Každopádně program byl transformaci velmi nápomocný a síla skupiny je mocná.

Hanička

musela jsem si v sobě po víkendovém oslavování spoustu pocitů, myšlenek a emocí urovnat, abych mohla něco srozumitelného napsat. I když už jsem byla na několikátých podobných víkendech, tento jako by byl první. Dokázala jsem se uvolnit, otevřít se a pozorovat, co úžasného se děje. Co bylo pro mě velmi silné, bylo to, že jsme všichni postupně odhazovali své slupky, masky a role, které jsme si nasbírali během života z různých důvodů, většinou ze strachu. Odhazovali jsme je tak přirozeně a nenásilně... Takže jsme celý víkend byli sami sebou a mohli se vidět ve své nejhlubší podstatě, svou krásnou starou duši. Mohli jsme si to dovolit, protože nám bylo vytvořeno bezpečné prostředí, a to že se to stalo, troufnu si říct každému, umocňovalo tu energii, která byla všudypřítomná.

Leon

... Něco ve mně víc svítí. Mám teď chuť odložit všechny pracovní záležitosti a každý den udělat oheň, běhat po něm, bubnovat a tancovat. Taky mám problém, že se mi chce některé lidi objímat ono to úplně nejde... Jo, taky jsem omládl.

Dáňa

…spadla ze mě velká tíha, kterou jsem předtím vůbec nevnímala a najednou mám kapacitu na spoustu jiných věcí. Nějak se stalo, že mi jde s velkou lehkostí komunikovat s ostatními lidmi. Jde mi také velmi jasně vyjadřovat své potřeby a postoje...

...mám lepší kontakt se svými nitrem, celkově se cítím mnohem jistější. Děkuji za krásný a bohatý program. Tahle Oslava byla pro skládačku s názvem Dánin život velmi důležitým dílkem.

Amálka

… Víkend bych určitě doporučila každému. Během víkendu jsem si uvědomila, jak moc jsme všichni v této společnosti sevřeni svými iluzemi a uzavření do sebe. Při tom si vůbec neuvědomujeme, že téměř všichni v této společnosti řešíme stejné (nebo jen maličko odlišné) problémy a tím, že je sdílíme, si můžeme navzájem pomoci s jejich uvědoměním, přesnou definicí a řešením.

Všechny aktivity, které na víkendu proběhly, byly nesmírně zajímavé, emocionálně velmi silné a blahodárně uvolňující. Člověk si uvědomí, jakou sílu mají myšlenky, slova, emoce, gesta, doteky a hlavně pohled do očí. Přesně ty druhy interakcí, kterým v každodenním životě nepřikládáme velkou důležitost nebo je vytěsňujeme, protože je považujme za nevhodné, anebo na ně při "jízdě na autopilota" úplně zapomínáme.

Mirek

... moc děkuji za víkend a za to, že ani čas nezměnil pocity a prožitky, se kterými jsem odjížděl.

Petr

(o svém dospívajícím synovi, kterého vzal na program „Oslava života s firewalkingem“)

Je to pár dnů, kdy jsem byl venku na zahrádce a slyšel jsem, jak si Péťa zpívá: Šalom alejchem, šalom alejchem… (text jednoduché písně u kruhového tance, který jsme v programu tančili)

Hrál při tom nějakou hru na mobilu a mimoděk si tohle zpíval. Když sem se ho zeptal, jak si na to vzpomněl, tak že neví… Ale je mi jasný, že to tam má usazený, a že mu to už zůstane.

Pořád se mi to zjevuje, tak jsem Ti to chtěl napsat…

Kdo za tím stojí

Jmenuji se Jirka Drašar. Všechny techniky, které budeme dělat, jsem nejdřív mnohokrát prožil a prozkoumal jako účastník. Znám jejich sílu a naučil jsem se s nimi zacházet. Mým cílem je, abyste domů odjížděli obohaceni, naplněni a abyste na konci programu řekli: „Bylo to skvělé.“

A proč „Země na obzoru“? Po desetiletích pomýleného socialistického experimentu přišla prvotní kapitalistická džungle, jen pozvolna se kultivující. Může se zdát, že svět upadá a vše je stále více a více depresivní. Pod slupkou zdánlivé bezvýchodnosti však klíčí a probouzí se nový život, nový svět. Stále více lidí přijímá za své jiné hodnoty a jiné způsoby chování, než ve kterých funguje, či spíše nefunguje většina. Ačkoliv oceán duševní prázdnoty je všude kolem a zdánlivě není možné ho zdolat, na tváři je již možné ucítit lehký závan svěžího jarního větru. Ticho odcházející zoufale nekonečné noci narušuje sílící křik racků, na východě svítá a cosi nesmírně krásného náhle visí ve vzduchu. Je třeba si protřít oči, nastražit uši a smysly a pozorně se zadívat. Náhle není pochyb, cosi se mění – Země na obzoru!!! Je třeba se tím směrem vydat…

Jak se přihlásit na akci

Přijímáme pouze závazné přihlášky, a to na e-mailové adrese: zemenaobzoru@gmail.com.

Zálohu nevybíráme, ale apelujeme na Vaši zodpovědnost. Chceme vytvořit co nejméně starostí Vám i sobě, proto se prosím přihlašujte zodpovědně jen v případě skutečného zájmu. Účast mladých žen a mužů do 18 let výhradně po předchozí dohodě. Počet účastníků je omezen na počet, který je podle našeho názoru pro firewalking, potní chýši a ostatní techniky ideální. Pokusíme se vytvořit co nejsilnější skupinu, ve které bude přibližně stejný počet žen a mužů. Proto je možné, že Vaše přihláška nebude přijata, ačkoliv budou ještě avizovaná volná místa. V tom případě to bude z toho důvodu, že kvóta mužů (či žen) již byla naplněna a přijímáme již pouze účastníky opačného pohlaví. Případným náhradníkům, kteří se budou chtít přihlásit po naplnění mužské či ženské kvóty bude nabídnuto místo v případě, že někdo z vážných důvodů účast zruší. Pokud se přihlásíte a účast lehkomyslně zrušíte, komplikujete to organizátorům i potenciálním dalším zájemcům o účast. Ubytování na statku v prostých podmínkách ve vlastním spacáku ve společných místnostech. Je možné přespat venku pod širákem nebo ve vlastním stanu. Stravování společné třikrát denně, strava bezmasá. Začínáme společnou lehkou večeří ve čtvrtek, končíme nedělním (při zářijové Oslavě pondělním) obědem.